فوق لیسانس مدیریت مهندسی در کانادا

فوق لیسانس مدیریت مهندسی در کانادا

در برنامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی دانشجویان می توانند موضوعاتی در زمنیه برنامه ریزی، تخصیص منابع، هدایت و کنترل فعالیت هایی که در حیطه مهندسی یا فن آوری هستند را مطالعه کنند و اصول مهندسی را در سازماندهی و هدایت پروژه های فنی و نحوه مدیریت افراد را نیز خواهند آموخت.
شرایط پذیرش: دارا بودن لیسانس با معدل بالای ۱۵، مدرک زبان انگلیسی …

طول دوره: ۲ سال
هزینه سالانه دوره: ۱۴ هزار دلار کانادا

نظرات بسته شده است.