مرور برچسب

اخذ ویزای کانادا در شیراز

اخذ ویزای تحصیلی کانادا در شیراز

برای تحصیل در کانادا باید ویزای دانشجویی دریافت کنید، مگر اینکه بخواهید کمتر از سه ماه زبان انگلیسی یا فرانسوی را در کانادا مطالعه کنید. خیلی از افراد در شهرهای مختلف ایران جهت دریافت ویزا دچار مشکل و سردرگمی می شوند. برای اخذ ویزای تحصیلی…