مرور برچسب

اعزام دانشجو

ویزای تحصیل دانش آموزی کانادا

کشور کانادا امکاناتی را فراهم نموده  که دانش‏ آموزان سراسر دنیا میتوانند از  تحصیل در مدارس کانادا بهره مند گردند. برای ورود به کانادا و تحصیل در مدارس این کشور می بایست ویزای دانش آموزی دریافت نمایید.در این نوع ویزا در واقع راه مهاجرت دانش…