مرور برچسب

دانشگاه پزشکی آلمان

تحصیل پزشکی در آلمان

تحصیل پزشکی در آلمان به علت رایگان بودن آموزش در این کشور و کیفیت بالای آموزشی، دانشجویان بین المللی زیادی از سراسر دنیا را برای شرکت در این مقطع وسوسه می‌کند. دانشکده‌های پزشکی این کشور با تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و موسسات تحقیقاتی…