مرور برچسب

هزینه زندگی در سوئیس

تحصیل در سوئیس

تحصیل در سوئیس کشور سوئیس یک جمهوری فدرال در اروپاست که در غرب و مرکز این قاره واقع شده است و با کشورهای ایتالیا و فرانسه وآلمان و اتریش و لیختن اشتاین هم مرز است. کشور سوئیس با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس شناخته می شود. کشور سوئیس، وسعتی…