مرور برچسب

VAC چیست

انگشت نگاری سفارت کانادا

انگشت نگاری سفارت کانادا یا در اصطلاح بیومتریک، از سال 2013 به بعد، طبق قانون کشور کانادا، برای تمامی افراد 14 تا 80 سالی که متقاضی انواع ویزای کانادایی هستند، الزامی می باشد. باید خاطر نشان ساخت تا زمانی که انگشت نگاری صورت نگیرد، درخواست…