موسسه اعزام دانشجو ستاره دانش اعتماد پارس
اعزام دانشجو به کانادا، استرالیا و آلمان

شیراز- بلوار معالی آباد – نبش بهاران – ساختمان اداری آرین – طبقه ۴ – واحد ۲

 

۰۷۱۳۶۳۸۴۲۶۰

۰۹۱۷۲۰۳۰۶۰۲