تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت اصلی : ايران – شيراز – بلوار معالي آباد ساعت كار: شنبه تا چهارشنبه ٩ صبح تا ٨ شب
شماره تلفن ۰۷۱۳۶۲۵۳۵۶۴ مشاورين پارس ويزا: ۰۹۳۹۹۱۷۴۵۶۶ حقوق داخلي: ۰۹۱۷۳۲۴۹۲۶۹ تلگرام: ۰۹۳۹۹۱۷۴۵۶۶ مشاوره اقامت از طریق سرمایه گذاری ۰۹۱۲۲۰۴۷۲۳۲
آدرس ایمیل مديريت: info@pars-visa.com مشاورين: Info@pars-visa.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.pars-visa.com

ارتباط با ما

موقعیت ما